מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק א

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק א

  

משנה א
משה קבל תורה מסיני לפי שהתנא רוצה לסדר מאמרים מפורסמים לבעלי הקבלה שהיו אחרי הנביאים, והיו ראויים שתשרה שכינה עליהם אלא שדורם לא היה ראוי לכך, כמו שנזכר במס' סנהדרין בפ"א [יא א] ובפרק אחרון מסוטה [מח ב] ובמדרש חזית [שהש"ר פרשה ח פיס' ט; ג], לא לגרעון מדריגתם ממדריגת הנביאים ולזה הוא מזכירם בשמם לא בתואר אחר כמו רבן, ורבי, ורב, לפי שהם למעלה מכל תאר מאלו התארים, כמו הנביאים שאנו מזכירים אותם בשמם לבדם כמו שאמרו בתוספתא של מסכת עדיות [פ"ג הל"ד] וכבר אמרו, גדול מרב, רבי גדול מרבן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.