מגן אבות לרשב"ץ על אבות הקדמה

מגן אבות לרשב"ץ על אבות הקדמה

  


בשם ה' אל עולם, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם [חלק י"י אל עמו הוא החלק הרביעי].
אמר [ר'] שמעון בה"ר צמח זלה"ה בפתיחת ספרנו זה אשר קראנוהו מגן אבות כתבנו כי עיקר כוונתנו היה לפרש מסכת אבות, ותחילת המחשבה היא סוף המעשה. והנה זאת המסכתא היא יקרה מאד כי היא המביאה האדם אל השלימות. ולזה אמרו רז"ל בפרק המניח את הכד [ב"ק ל א], האי מאן דבעי למהוי חסידא, ליקיים מילי דאבות. ואין לנו מעלה יותר גדולה מהחסידות. וכבר אמרו רז"ל בראשון מע"ז [כ ב], חסידות מביאה לידי רוח הקודש שנאמר "אז דברת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.