מגיד משנה הלכות גזלה ואבדה פרק ד

מגיד משנה הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  

הלכה א
[א] קנס קנסו חכמים וכו' כיצד הרי שנכנס וכו'. זה מפורש בשבועות דכיון שהעדים היו מעידין שהוא נכנס למשכנו ונטל דבר מתוך ביתו נאמן הנגזל כדאיתא בפרק כל הנשבעין (דף מד:):
הלכה ג
[ג] בד"א בטוען דברים וכו'. גם זה מפורש שם (דף מ"ו):
הלכה ד
[ד] ראוהו עדים שנכנס שם וכו'. גם זה מתבאר בסוגיא ומה שיש מראש הפרק עד ולא גזל הוא מפורש בשלשה שערים בהלכות הרב ז"ל:
הלכה ה
[ה] היה עד אחד מעידו שנכנס וכו' הואיל ואינו יודע וכו'. לאו למימרא שאם היה העד מעיד כך וכך נטל והו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.