מגיד משנה הלכות אישות פרק יא

מגיד משנה הלכות אישות פרק יא

  

הלכה א
[א] הנושא את הבתולה וכו'. משנה פ"ק (דף י':):
וכן הנושא בתולה משוחררת וכו'. משניות שם:
הלכה ג
[ג] מוכת עץ כתובתה מנה וכו'. מחלוקת בגמרא (שם י"א:):
ובשלא הכיר בה. ופסקו בהלכות כרבא דאמר אפילו לא הכיר בה ונשאת ע"מ שהיא בתולה יש לה מנה:
קטנה מבת ג' שנים ויום אחד וכו'. משנה שם:
וכן גדולה שבא עליה קטן וכו'. משנה שם ונחלקו בפירושה רב ושמואל ופסק רבינו כשמואל דקי"ל כוותיה בדיני:
הלכה ד
[ד] בתולה שהיא בוגרת או סומא וכו'. בוגרת מבואר שם. וסומא מתבא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.