מגדל עוז הלכות זכיה ומתנה פרק ח

מגדל עוז הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הסומא או הפסח כו' עד אינן כמתנת בריא כיצד שכ"מ עד כמו שביארנו. ההלכה פ"ק דגיטין (דף ט') ובב"ב פרק יש נוחלין (דף קל"ה קל"ז) ופ' מי שמת (דף קנ"ז) והביאור פי"ג דהלכות אישות:
אמר אם ילדה אשתי זכר כו' עד אין מתנתו מתנה. פרק מי שמת (דף קמ"א) מתנת שכ"מ אינה קונה עד אלא לאחר מיתה. פ' יש נוחלין (דף קל"ו ב):
מתנת שכ"מ וכו' עד הרי זו קיימת. פ' מי שמת (דף קנ"ב):
שכ"מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני עד כותבים ונותנין לאחר מיתה:
כתב הראב"ד ז"ל אני וחבירי אומרים ואפילו כתבו מחיים שלוחין הם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.