מגדל עוז הלכות זכיה ומתנה פרק ו

מגדל עוז הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  

לעולם אומדין דעת כו' עד מתנתו קיימת. בב"ב פרק יש נוחלין (דף קל"ב) ובפרק מי שמת (דף קמ"ו):
וכן הכותב כל נכסיו לאשתו כו' עד שכתב לה. בב"ב פרק יש נוחלין (דף קל"א) ופרק מי שמת (דף קמ"ד) וסוף פ' קמא דגיטין (דף י"ד):
בד"א בנשואה כו' עד ומתנתו קיימת. פ' מי שמת:
הכותב כל נכסיו וכו' עד על המחצה. פרק יש נוחלין ופרק מי שמת:
כל אשה שקנתה כו' עד מלטרוף מהם. פרק יש נוחלין (דף קל"ב):
הרוצה להנשא וכתבה כל נכסיה עד אע"פ שנתגרשה אינה חוזרת. בבתרא פרק מי שמת (דף קנ"א) ובכתובות פ' האש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.