מגדל עוז הלכות דעות פרק א

מגדל עוז הלכות דעות פרק א

  

דעות הרבה יש לכל אחד כו' עד לא לזו ולא לזו. כל זה מדברי חכמי המוסר אשר לקחוהו מדברי רז"ל ומשלים שהן מפוזרות בתלמוד אשר אין להם סוף:
ולפיכך צוו חכמים הראשונים עד שלם. כל חכמי המוסר אמרו צוואה זאת וגם המה גנובה היא אתם מאשר דרשו ז"ל ושם דרך אראנו בישע אלהים כל השם אורחותיו בעולם. סוף אגדת גסות הרוח פרק ראשון דסוטה (דף ה'):
כיצד לא יהא בעל חמה כו' עד לפנים משורת הדין. ענינים אלו מפוזרים. ענין הנחת והכעס מפורש באבות משנה י"ב פרק בעשרה מאמרות ששנינו ארבע מדות וכו' ופ' במה מדליקין (דף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.