מגדל עוז הלכות ברכות פרק ה

מגדל עוז הלכות ברכות פרק ה

  

נשים ועבדים כו'. עד לחנכן במצות. פרק מי שמתו (דף כ"א):
שלשה שאכלו פת כו' עד אחר כל ברכה וברכה. פרק שלשה שאכלו (דף מ"ה):
היו האוכלין מעשרה ולמעלה כו' עד בברכת המזון. פרק שלשה שאכלו ופרק עומד ויושב (דף כ"ג):
הסועד בבית חתנים כו' עד שהשמחה במעונו. פרק קמא דכתובות (דף ח'):
הכל חייבין בברכת הזימון כו' עד בברכת המזון. ריש מסכת ערכין:
נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם כו' עד יש להם ליחלק. הכל פ' שלשה שאכלו (דף מ"ה):
שלשה בני אדם כו' עד שכבר זימנו עליהם. פרק שלשה שא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.