מגדל עוז הלכות אישות פרק יא

מגדל עוז הלכות אישות פרק יא

  

הנושא בתולה עד כתובתה מאה. פ"ק דכתובות (דף י'):
קטנה מבת שלש שנים עד אין ביאתו ביאה. במסכת נדה פרק יוצא דופן (דף מ"ד מ"ה):
בתולה שהיא בוגרת עד חכמים כתובה. פרק אלו נערות (דף ל"ו) במס' כתובות ופרק חרש ביבמות (דף קי"ג):
והשוטה לא תקנו להן עד ויודע שהביא סמנין. ביבמות פרק חרש:
קטן אפילו בן ט' שנים עד קיימה. פרק הכותב (דף נ'):
כל בתולה שכתובתה עד טענת בתולים. פרק נערה שנתפתתה (דף מ"ו):
והמתייחד עם ארוסתו וכו'. פ"ק דכתובות (דף י"ב):
ומה היא טענת בתולים עד ומצא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.