מגדל עוז הלכות איסורי ביאה פרק יב

מגדל עוז הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

ישראל שבא על הכותית כו' עד שלא תקח לבנך. פרק אין מעמידין (דף ל"ו):
אחד שבעה עממין כו' עד אלא דרך חתנות. פרק אין מעמידין ופרק שני דיבמות (דף כ"ג):
אבל הבא על הכותית וכו' עד שאינה בת קידושין. פרק אין מעמידין ופרק הנשרפין (דף פ"ב):
כל הבועל כותית וכו' עד הרי אלו משובחין וזריזין:
כתב הראב"ד ז"ל בד"א שהתרו בו וכו':
ואני אומר התראה זו לא מצאתיה לא פרק אין מעמידין ולא פרק הנשרפין בבבלי אך בירושלמי יש לו מקצת טעם דאמרינן במעשה זמרי פנחס שלא ברצון חכמים עשה אלא שאין לנו לסמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.