מגדל עוז הלכות אבל פרק ט

מגדל עוז הלכות אבל פרק ט

  


כל הקרעים וכו' עד סוף הפרק. הכל פרק אלו מגלחין (דף כ"ב):