מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד

מבוא התלמוד לר' שמואל הנגיד

  

אמר המחבר התלמוד נחלק לשני חלקים משנה ופירוש המשנה. המשנה היא הנקראת תורה שבע"פ והיא יסוד התורה שהעתיקו ממשה רבינו ע"ה עד ימי רבינו הקדוש ע"ה והוא רבי יהודה הנשיא [ונקרא קדוש שמימיו לא הכניס ידו מן האבנט ולמטה] (שבת קיח ב) כי כתבה למען תעמוד ימים רבים פן תשכח מלב הקוראים ותאבד. והפירוש הזה יתחלק גם הוא לשני חלקים. הא' הלכה מקויימת. והב' הלכה דחויה. המקוימת היא שלמדו מפי מרע"ה ומשה מפי הגבורה בין שתהא דברי יחיד בין שתהא דברי רבים כמו שאפרש במקומו וכמו כן המחלוקת הדחויה היא שלא נעתקה (מגמר) ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.