מאמר המלך הלכות בית הבחירה פרק ה

מאמר המלך הלכות בית הבחירה פרק ה

  

הלכה ד
[ד - ה] שבעה שערים היו לעזרה וכו'. חוץ משער מזרחית ושער זה הוא הנקרא שער העליון והוא שער נקנור וכו'. ואני תמיה על דברי רבינו ז"ל דהרי בסוף פ"ב דמידות שנינו בכלל פתחי הדרומית הוא שער העליון כדתנן שם י"ג שערים היו בעזרה ד' לצד דרום שער העליון ושער הדלק ושער המים וכו' ושער ניקנור נקרא כן בלא שם ליווי ומהתימה על מרן ז"ל שלא גילה לנו מקום מוצא לדין זה ועוד יש להקשות דהרי שנינו י"ג שערים היו בעזרה ואיך פסק רבינו ז"ל שבעה ואף דבפ"ק דמידות תנן ז' שערים מ"מ קשה תרי סתמי דמתני' קשו אהדדי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.