לשד השמן

לשד השמן

  
לשד השמן
רבי משה נחום ירושלימסקי
נולד בשנת תרט"ו (1855) - נפטר בשנת תרע"ו (1916)
ספר "לשד השמן" מהרב משה נחום ירושלימסקי, כולל חידושים וביאורים על הלכות שבספר משנה תורה להרמב"ם.
רבי משה נחום נולד בשנת תרט"ו (1855), לאביו הגביר, רודף צדקה וחסד - רבי בנימין, בעיר בערשיד שבפלך פאדאל.
מילדותו ניחן בכשרונות נעלים, וכבר בהיותו כבן שש השכיל להבין ולקלוט סוגיות תלמודיות. במלאת לו י"ג שנים, כבר לא נמצא בכל סביבת מגוריו מלמד שילמדו תורה. בהיותו בן י"ז שנים נשא לאשה בת גביר גדול, ו
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.