לחם שמים הלכות בית הבחירה פרק ה

לחם שמים הלכות בית הבחירה פרק ה

  

הלכה א
[א] הר הבית [וכו'] וכולו היה מקורה סטיו לפנים מסטיו. עיין מ"ש במדות בעזה"י, שהתוס' יו"ט שגג בדבר זה:

הלכה ג
[ג] לפנים ממנו סורג. עיין מ"ש בכ"מ בשם הרא"ש ז"ל למה נעשה הסורג, ובתוס' יו"ט השיב עליו:
וכבר כתבתי בזה בעזה"י במדות פ"ב, והשבתי לטענות התוס' יו"ט שאין בהם ממש (וטענת שבות במקדש שהביא המגיה שיבוש) ואיהו ז"ל גופיה תבריה לגזיזיה, ושם כתבתי בס"ד דבר נכון לתשובת הטענה מפ"ה דפסחים איך טלטלו פסחיהם להר הבית שלדברי הרא"ש ז"ל האלו יש שם משום איסור כרמלית, (ואף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.