לחם משנה

לחם משנה

  
לחם משנה
ר' אברהם ב"ר משה די בוטון נולד בסלוניקי בערך שנת ש"ה (1545), והיה תלמידו של ר' שמואל די מודינה (המהרשד"ם). הוא התחיל לכתוב את פירושו 'לחם משנה' על הרמב"ם לפני שהכיר את הפירוש 'כסף משנה', ורק כשהיה באמצע פירושו להל' תפילה הגיע לידיו פירוש זה; מאז כתב רק דברים שהתחדשו לו מעבר לכתוב בספר כס"מ. הפירוש 'לחם משנה' נדפס עם רוב מהדורות הרמב"ם. ר' אברהם כתב גם קובץ תשובות בשם 'לחם רב' (אזמיר ת"כ - 1660), וכן חידושים לכמה מסכתות, רובם לא נדפסו. נפטר בשנת שמ"ח (1588). השאיר אחריו בנים ותלמידי
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.