לבב דוד הלכות גירושין פרק יא

לבב דוד הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה ד
[ד] עד מתי הבת ממאנת וכו' או עד שיודע שהיא איילונית. פירוש עד שתהיה בת עשרים שנה פחות ל' יום ולא הביאה שתי שערות ונראו בה כל סימני איילונית אבל קודם זמן זה אפילו נולדו בה סימני איילונית חשובה כקטנה ולא מקרייא איילונית.
[ד] בד"א בשלא בא עליה הבעל אחר שנעשית בת י"ב שנה ויום אחד וכו'. כתב הרב המגיד פי' בד"א שהיא ממאנת עד שתגדיל וכו' אין אומרין הוחזקה הביאתן עד שיודע בביאור ובודקין אותה ע"כ, פירוש דבריו דכשלא בא עליה אחר הגעת השנים אפילו אם נאמר שהביאה סימנים אינה אשת איש מדאו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.