לב שלם

לב שלם

  
לב שלם
רבי שלמה שלם - נפטר בשנת תקמ"א (1781).
פרשת חייו וקורות רבנותו המפוארת של רבי שלמה שלם קופלו במספר שורות מליציות בשער חיבורו "שונה הלכות" שהוא פירוש לספר "הלכות גדולות" וכך נכתב שם: "אלה דבר"י שלמה הגבר הוקם על קרא הרבה שנה הרבה שימש ת"ח הרבה בעיר תהילה אנדריאנפולי" השורה הזו רומזת לעובדה שרבי שלמה יצק מים על ידיו של הרב הגדול באנדרינפול הלא הוא בעל "חזון נחום" רבי אלעזר נחום שבתחילה זרח אור תורתו בעיר הנ"ל ואח"כ בחברון ובסוף ימיו כראש רבני ירושלים. רבי שלמה לא מש מאהלו של רבו ו
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.