כתר יונתן בראשית פרשת נח פרק ט

כתר יונתן בראשית פרשת נח פרק ט

  

(א) ויברך יי את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ:
(ב) ופחדכם ואימתכם יהיה על כל חיות הארץ ועל כל עוף השמים מכל שתרמוש האדמה ובכל דגי הים בידכם ימסרו:
(ג) כל רמש שהוא חי שלכם יהיה למאכל כירק עשב נתתי לכם את הכל:
(ד) אך בשר שתלוש מן חיה שחיה בזמן שבנפשה בה או שתלוש מן חיה שחוטה ועד שלא יצאה כל הנשמה לא תאכלו:
(ה) אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש מן יד שכל חיה שהרגה לבן אדם, אדרשנו ליהרג עליו, ומידו של אדם, מיד איש שישפוך את דמו של אחיו, אדרוש את נפש האדם:
(ו) ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.