כתר המלך הלכות איסורי ביאה פרק יב

כתר המלך הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה יא
[יא - יג] העבדים שהטבילו אותם לשם עבדות וקבלו עליהם מצות שהעבדים חייבים בהם יצאו מכלל העכו"ם ולכלל ישראל לא באו לפיכך השפחה אסורה לבן חורין אחד שפחתו ואחד שפחת חבירו והבא על השפחה מכין אותו מכת מרדות מדברי סופרים שהרי מפורש בתורה שהאדון נותן שפחה כנענית לעבד עברי והיא מותרת לו שנאמר אם אדוניו יתן לו אשה. ולא גזרו חכמים בדבר זה ולא חייבה תורה מלקות בשפחה וכו'. אל יהי עון זה קל בעיניך מפני שאין בו מלקות מן התורה שגם זה גורם לבן לסור מאחרי ה' שהבן מן השפחה הוא עבד ואינו ישראל ונמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.