ירושה

ירושה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6344 מקורות עבור ירושה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

דברי הימים ב פרק כז

 דברי הימים ב פרק כז(א) בֶּן עֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה יוֹתָם בְּמָלְכוֹ וְשֵׁשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם וְשֵׁם אִמּוֹ יְרוּשָׁה בַּת צָדוֹק:(ב) וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְקֹוָק כְּכֹל אֲשֶׁר עָשָׂה עֻזִּיָּהוּ אָבִיו רַק לֹא בָא אֶל הֵיכַל יְקֹוָק וְעוֹד הָעָם מַשְׁחִיתִים:(ג) הוּא בָּנָה אֶת שַׁעַר בֵּית יְקֹוָק הָעֶלְיוֹן וּבְחוֹמַת הָעֹפֶל בָּנָה לָרֹב:(ד) וְעָרִים בָּנָה בְּהַר יְהוּדָה וּבֶחֳרָשִׁים בָּנָה בִּירָנִיּוֹת וּמִגְדָּלִים:(ה) וְהוּא נִלְחַם עִם מֶלֶךְ בְּנֵי עַמּוֹן וַיֶּחֱזַק עֲלֵיהֶם וַיִּתְּנוּ לוֹ בְנֵי עַמּוֹן בַּשָּׁנָה הַהִיא מֵאָה כִּכַּר כֶּסֶף וַעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים כֹּרִים חִטִּים וּשְׂעוֹרִים עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים זֹאת הֵשִׁיבוּ לוֹ בְּנֵי עַמּוֹן ס וּבַשָּׁנָה הַשֵּׁנִית וְהַשְּׁלִשִׁית:(ו) וַיִּתְחַזֵּק יוֹתָם כִּי

2

משנה מסכת אבות פרק ב

 נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש:משנה יא[*] רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם:משנה יב[*] רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים:משנה יג[*] רבי שמעון אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר (יואל ב') כי אל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואל תהי רשע בפני עצמך:משנה יד[*] רבי אלעזר אומר הוי

3

משנה מסכת בבא בתרא פרק ג

 לשנה אחרת:משנה ג[*] כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה כיצד אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי והוא אמר לו שלא אמר לי אדם דבר מעולם אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי במתנה אביך מכרה לי אביך נתנה לי במתנה הרי זו חזקה והבא משום ירושה אינו צריך טענה [*] האומנין והשותפים והאריסין והאפוטרופין אין להם חזקה אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא לאשה חזקה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב במה דברים אמורים במחזיק אבל בנותן מתנה והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה:משנה ד[*] היו שנים

4

משנה מסכת בבא בתרא פרק ח

 נזונות מנכסי האם:משנה ה[*] האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה המחלק נכסיו לבניו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה רבי יוחנן בן ברוקה אומר אם אמר על מי שהוא ראוי לירושה דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי

5

משנה מסכת כתובות פרק ה

 החמרים אחת בשבת הגמלים אחת לשלשים יום הספנים אחת לששה חדשים דברי רבי אליעזר:משנה ז[*] המורדת על בעלה פוחתין לה מכתובתה שבעה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שבעה טרפעיקין עד מתי הוא פוחת עד כנגד כתובתה רבי יוסי אומר לעולם הוא פוחת והולך שמא תפול לה ירושה ממקום אחר גובה הימנה וכן המורד על אשתו מוסיפין לה על כתובתה שלשה דינרין בשבת רבי יהודה אומר שלשה טרפעיקין:משנה ח[*] המשרה את אשתו על ידי שליש לא יפחות לה משני קבין חטין או מארבעה קבין שעורים אמר רבי יוסי לא פסק לה שעורים אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום ונותן

6

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ז

 ואמ' תנו שדה פלנית לפל' אשתי בכתובתה ולפל' בעל חובי בחובו נתקבלו וידן על העליונה הלכה טזהאומ' תנו חלק לפל' בנכסי יירש עם הבנים בבכורה אין נוטל פי שנים האומ' יירשני פל' לא אמ' כלום תנו נכסיי לפל' דבריו קיימין הלכה יזכתב ירושה מלמטה ומתנה מלמעלה ירושה מלמעלה ומתנה מלמטה ירושה מכן ומכן ומתנה באמצע הואיל והזכיר שום מתנה דבריו קיימין הלכה יחר' יוחנן בן ברוקה אומ' אם אמ' על מי שראוי לו ליורשו דבריו קיימין על מי שאינו ראוי לו ליורשו אין דבריו קיימין כיצד אמ' על בת הבן בין הבנים ועל בן הבת בין הבנות

7

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 עשוי ר' יהושע אומ' בחול אמרו קל וחומר בשבת דברי ר' מאיר ר' יהודה או' ר' אליעזר או' בד"א בחול אבל בשבת לא יעשה ואם עשה עשוי ר' יהושע או' בשבת אמרו קל וחומר בחול הלכה יגנפל הבית עליו ועל אמו הואיל ואילו ואילו באין מכח ירושה אילו ואילו מודים שיחלוקו אמ' ר' עקיבא מודה אני בזה כדברי בית הלל שהנכסים בחזקתן

8

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ו

 קשת וחצים ומזרק כלפי יצחק שנ' כמתלהלה היורה זיקים וגומר כן איש רמה וגומר ואני אומר חס ושלום שיהי' בביתו של אותו צדיק ההוא כך אפשר למי שנאמ' עליו כי ידעתיו למען אשר יצוה וגומר יהא בביתו עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים אלא אין צחוק האמור כאן אלא לענין ירושה שכשנולד אבינו יצחק לאברהם אבינו היו הכל שמחין ואומרין נולד בן לאברהם נולד בן לאברה' נוחל את העולם ונוטל שני חלקים והיה ישמעאל מצחק בדעתו ואומר אל תהו שוטים אל תהו שוטים אני בכור ואני נוטל שני חלקין שמתשובת הדבר אתה למד כי לא יירש בן האמה וגומ' ורואה

9

תוספתא מסכת עירובין (ליברמן) פרק ה

 על אדם לבטל רשות אם היה אדם גדול הרשות בידו הלכה יבאנשי חצר ששכח אחד מהן ולא עירב עליו לבטל רשות אם היה בית האבל או בית המשתה ורצו לבטל רשותן הרשות בידו הלכה יגשלשה שהיו שרויין בחצר ומת אחד מהן ונפלה ירושה לאחד מן השוק עד שלא חשיכה אינו אוסר משחשיכה הרי זה אוסר הלכה ידהיה לאחד מן השוק בית באותה חצר ומת ונפלה ירושה לאחד מבני חצר עד שלא חשיכה הרי זה אוסר משחשיכה אין אוסר הלכה טוהרי ששכח ולא עירב והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה אוסר דברי ר' מאיר ר' יהודה

10

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יז

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יז רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. [וכל מעשיך יהיו לשם שמים]: כיצד מלמד כשם שאדם רואה את ממונו כך יהא רואה את ממון חבירו וכשם שאדם רוצה שלא יצא שם רע על ממון שלו כך יהיה רוצה שלא יצא שם רע על ממון חבירו: דבר אחר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך כיצד בזמן שתלמיד חכם נכנס אצלך לומר שנה לי אם יש בידך לשנות שנה לו ואם לאו פטרהו מיד ואל תקח ממנו את ממונו שנאמר אל תאמר לרעך

1234567891011121314151617181920