ילקוט שמעוני תורה פרשת צו

ילקוט שמעוני תורה פרשת צו

  

+ו+ וידבר י"י וגו' צו את אהרן וגו' [ו, א - ב], זה שאמר הכתוב כי מי בשחק יערוך לי"י ידמה לי"י בבני אלים בלעם הרשע היה סניגורן של אומות העולם ואמר הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי שמן רוצה הוא מה שאתם מקריבים לו לוג שמן ממה שאנו מקריבין לו רבבות נחלי שמן, מה הקריב אברהם לפניו לו איל אחד שנאמר וירא והנה איל וגו' אם רוצה אנו מקריבין לו אלפי אילים ומה הקריב לו אברהם בנו אני מקריב לו בני ובתי שנאמר האתן בכורי פשעי זה בנו הבכור פרי בטני חטאת נפשי זה בתו, ראה כמה היה בלעם הרשע ערום התחיל לומר את ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.