ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס

ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס

  

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל [כה, יא], כהן בן כהן קנאי בן קנאי משיב חמה בן משיב חמה, השיב את חמתי מעל בני ישראל, לכן אמור הנני נותן לו וגו' מלמד שעמדו ממנו בבנין ראשון שמונה עשר כהנים נביאים ובבנין שני שמונים כהנים ובשביל שהיו (משכירין) [מוכרין] אותה בדמים התחילו שנותיהן מתקצרות, והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם אלו עשרים וארבע מתנות, תחת אשר קנא לאלהיו תחת אשר הערה למות נפשו, וכפר על בני ישראל לא נאמר אלא ויכפר שעד עכשיו לא זז אלא עומד ומכפר עד שיחיו המתים:< ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.