ילקוט שמעוני תורה פרשת מצורע

ילקוט שמעוני תורה פרשת מצורע

  

+יד+ זאת תהיה תורת [יד, ב] שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו, רבי מאיר ורבנן, רבי מאיר אומר שש ושבע הרי שלש עשרה, ורבנן אמרין שבע, ומה מקיימין רבנן ושבע זו שביעית שקשה כנגד כולן ואיזה זה משלח מדנים, ואלו הן עינים רמות, לשון שקר, וידים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות און, רגלים ממהרות וגו', יפיח כזבים עד שקר, ומשלח מדנים בין אחים, א"ר יוחנן וכולן לקו בצרעת, עינים רמות מבנות ציון יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון שהיתה אחת מהן לובשת תכשיטיה והיתה מטה את גרונה להראות תכשיטיה וכתיב ושפח אדני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.