ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תצא

  

כי תצא למלחמה [כא, י], במלחמת הרשות הכתוב מדבר, על אויביך, כנגד אויביך, ונתנו ה' אלהיך בידך, אם עשית כל האמור בענין סוף שה' אלהיך נותנו בידך, ושבית שביו, לרבות כנעניים שבתוכה, וראית בשביה, בשעת שביה, אשת, אפילו אשת איש, יפת תואר, לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות, וחשקת בה, אף על פי שאינה נאה בה, ולא בה ובחברתה, ולקחת, לקוחין יש לך בה, לך לאשה, שלא יקח שתי נשים אחת לו ואחת לאביו, אחת לו ואחת לבנו, והבאתה, מלמד שלא ילחצנה במלחמה, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.