ילקוט שמעוני תורה פרשת וארא

ילקוט שמעוני תורה פרשת וארא

  

+ו+ וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה' [ו, ב] זש"ה שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי, אמר ר' פנחס הכהן בר חמא אמר הקב"ה למשה בשביל שקראתי אותך אלהים שנאמר ראה נתתיך אלהים לפרעה [ז, א] אלהיך אני ולכך נאמר וידבר אלהים אל משה וגו' [ו, ב]. זש"ה כי העושק יהולל חכם כשהחכם מתעסק בעיסקין הן מערבבין אותו מן החכמה, ויאבד את לב מתנה מן התורה שנקראת מתנה שנאמר וממתנה נחליאל אפילו משה שנאמר וישב משה אל ה' ויאמר אדני למה הרעותה לעם הזה [ה, כ"ב] ומאז באתי אל פרעה וגו' [ה, כ"ג] ויאמר ה' א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.