ילקוט שמעוני תורה פרשת בחקותי

ילקוט שמעוני תורה פרשת בחקותי

  

[רמז תרע] חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך, לבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך, רבי (חנינא) [הונא] בשם ר' אחא אמר חשבתי מתן שכרן של מצות והפסדן של עבירות ואשיבה רגלי אל עדותיך, ר' מנחם חתניה דר' (חנינא) [אלעזר בר אבינא] אמר חשבתי מה שכתבת לנו בתורה אם בחקתי תלכו [כו, ג] ומה כתיב תמן ונתתי שלום בארץ, ואם לא תשמעו לי מה כתיב תמן ויספתי ליסרה א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.