ילקוט שמעוני תורה פרשת אמור

ילקוט שמעוני תורה פרשת אמור

  

+כא+ אמר אל הכהנים [כא, א], רבי תנחום בר חנילאי פתח אמרות ה' אמרות טהורות וגו' אמרות ה' אמרות, אמרות בשר ודם אינם אמרות, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם נכנס למדינה ובני המדינה מקלסין אותו וערב לו קלוסן, א"ל למחר אני בונה דימוסיאות מרחצאות, למחר אני מכניס לכם אמת המים, וישן לו ולא עמד היכן הוא היכן אמרותיו, אבל הקב"ה אינו כן אלא וה' אלהים אמת למה שהוא אלהים חיים ומלך עולם, טהורות מצינו שעקם הכתוב שתים ושלש תיבות בתורה שלא להוציא דבר טומאה מפיו הה"ד מכל הבהמה הטהורה מן הבהמה אשר טמאה אין כתיב כאן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.