יחוס

יחוס מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1325 מקורות עבור יחוס. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

ירמיהו פרק כא

 אֶת יוֹשְׁבֵי הָעִיר הַזֹּאת וְאֶת הָאָדָם וְאֶת הַבְּהֵמָה בְּדֶבֶר גָּדוֹל יָמֻתוּ:(ז) וְאַחֲרֵי כֵן נְאֻם יְקֹוָק אֶתֵּן אֶת צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה וְאֶת עֲבָדָיו וְאֶת הָעָם וְאֶת הַנִּשְׁאָרִים בָּעִיר הַזֹּאת מִן הַדֶּבֶר מִן הַחֶרֶב וּמִן הָרָעָב בְּיַד נְבוּכַדְרֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל וּבְיַד אֹיְבֵיהֶם וּבְיַד מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם וְהִכָּם לְפִי חֶרֶב לֹא יָחוּס עֲלֵיהֶם וְלֹא יַחְמֹל וְלֹא יְרַחֵם:(ח) וְאֶל הָעָם הַזֶּה תֹּאמַר כֹּה אָמַר יְקֹוָק הִנְנִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם אֶת דֶּרֶךְ הַחַיִּים וְאֶת דֶּרֶךְ הַמָּוֶת:(ט) הַיֹּשֵׁב בָּעִיר הַזֹּאת יָמוּת בַּחֶרֶב וּבָרָעָב וּבַדָּבֶר וְהַיּוֹצֵא וְנָפַל עַל הַכַּשְׂדִּים הַצָּרִים עֲלֵיכֶם יחיה וְחָיָה וְהָיְתָה לּוֹ נַפְשׁוֹ לְשָׁלָל:(י) כִּי שַׂמְתִּי פָנַי בָּעִיר הַזֹּאת לְרָעָה וְלֹא לְטוֹבָה

2

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ב

 הארץ, אמר לו ר' שמעון בר רבי לרבי, שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאין רצונו להנות בכבוד התורה מימיו, בדקו ומצאו שהוא כן, באותה שעה אמר יכנסו הכל. איבעיא להו עם הארץ מהו להתלוות עם תלמיד חכם, תא שמע כי הוא חייך ואורך ימיך, על חייו לא חס, איך יחוס עליך. תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בעמי הארץ אין מקבלין מהן עדות, ואין מוסרין להן עדות, ואין מתלוין עמהן בדרך, ואין ממנין אותן אפיטרופא על היתומים, ואין מגלין להן את הסוד. הלכה טור' אליעזר בן יעקב אומר כל הנותן שלום לרבו חייב מיתה, ר' אליעזר בן דהבאי אומר

3

ספרא קדושים פרשה ד פרק יא

 ז) לענין רשעים הוא אומר רק עץ אשר תדע וגומר והרי דברים קל וחומר וכי אם האילנות שאינן לא רואין ולא שומעין ולא מדברים על שאינן עושין את הפירות לא חס עליהן המקום מלהעבירן מן העולם אדם שאינו עושה את התורה ואינו עושה רצון אביו שבשמים עאכ"ו שלא יחוס עליו הכתוב מלהעבירו מן העולם.(ח) ר"י בן זכאי אומר הרי הוא אומר אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלהיך וגומר אבנים המטילות שלום והרי דברים קל וחומר ומה אם אבנים שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות ע"י שמטילות שלום בין ישראל לאביהן שבשמים אמר הכתוב לא תניף עליהן ברזל

4

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא יא

 האנשים ואחד הנשים אחד קרובים ואחד רחוקים מותרים לראותה שנאמר ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה (יחזקאל כג מח). ונתן על כפיה, אבא חנין אומר משום ר' אליעזר כדי לייגעה כדי שתחזור בה והלא דברים קל וחומר אם כך חס המקום על עוברי רצונו על אחת כמה וכמה יחוס על עושי רצונו. וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים, מגיד הכתוב שאין המים נהפכים להיות מרים אלא ביד הכהן ד"א נקראו מרים על שם סופן שממררין את הגוף ומערערין את העון (סליק פיסקא).

5

מדרש תנאים לדברים פרק כ

 מן העולם: ולענין רשעים מהוא אומ' רק עץ אשר תדע והרי הדברים קל וחומר מה אם האילנות שאינן לא רואין ולא שומעין ולא מדברין על ידי שאינן עושין פירות לא חס עליהן המקום להעבירן מן העולם אדם שאינו עושה את התורה ולא רצון אביו שבשמים על אחת כמה וכמה שלא יחוס עליו המקום להעבירו מן העולם:

6

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 שלום וגו' מעצי הלבנון שבעצת התורה המלובנת בדבריה ברא הקב"ה עולמים וכה"א (משלי ח) לי עצה ותושיה ומנין שהתורה מלובנת בדבריה שכן כתיב (איוב כח) אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה ויאמר לאדם וגו', עמודיו עשה כסף זה שלשלת יוחסין וכה"א (משלי י) וצדיק יסוד עולם ואין כסף אלא זיקוק יחוס כמה דתימא (מלאכי ג) וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם, רפידתו זהב זו התורה שכתוב בה (תהלים יט) הנחמדים מזהב ומפז רב ולא נתנה הקב"ה ללומדיה אלא מי שמשמר יחוסו וכה"א (תהלים נ) ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך למה

7

משנת רבי אליעזר פרשה ד

 ואומ' רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא. והרי דברים קל וחומ', ומה אם אילנות, שאינן לא רואין ולא שומעין ולא מדברין, על ידי שאינן עושין פירות, לא חס עליהן הקב"ה מלהעבירן מן העולם, אדם שהוא שונא את התורה ואת המצות ואת השלום, על אחת כמה וכמ' שלא יחוס עליו הקב"ה. וכן הוא אומ' אחרית רשעים נכרתה, ואומ' תקות רשעים תאבד.[עמוד 87] ישועת ישראל שלום, שנ' כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון. פקידת ירושלם שלום, שנ' ושמתי פקדתך שלום. ברכת הפירות והגשמים שלום, שנ' כי זרע השלום הגפן תתן. ארץ ישראל מתישבת בשלום, שנ' ישאו הרים שלום לעם.

8

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת כי תשא פרק לב

 הלילה (שמות יא ד), והיכן אמר אלא לפי השעה אמר לו:סימן כחכח) ויעשו בני לוי כדבר משה. מלמד ששבטו של לוי לא עבדו עבודת כוכבים, ואם תאמר האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו (דברים לג ט), אביו אבי אמו מישראל, אמו אם אמו מישראל, אבל יחוס לוי לא חטאו:סימן כטכט) ויאמר משה מלאו ידכם היום. להקריב קרבניהם צוום, לפי ששלשה מדות היו בעובדי העגל, מהם בעבודה, מהם בנשיקה, ומהם שמחו בלב, אותם שעבדו נפלו בחרב, ושנשקו לו מתו בהדרוקן, וששמחו מתו במגפה. ד"א מלאו ידכם. צאו ידי חובתכם לעשות נקמה בחוטאים:סימן לאלא) וישב משה אל

9

ילקוט שמעוני תורה פרשת קדושים

 עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית וכרת, והלא דברים קל וחומר ומה אם האילנות שאינם רואים ולא שומעים ולא מדברים על שאין עושין פירות לא חס עליהן המקום מלבערם מן העולם, אדם שאין עושה את התורה ואין עושה רצון אביו שבשמים על אחת כמה וכמה שלא יחוס המקום מלבערו מן העולם, רבן יוחנן בן זכאי אומר הרי הוא אומר אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלהיך וגו' אבנים שמטילות שלום בעולם, והלא דברים ק"ו ומה אם האבנים שאינן לא רואות ולא שומעות ולא מדברות על ידי שמטילות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים אמר הכתוב לא תניף

10

ילקוט שמעוני תורה פרשת נשא

 ואדוניהו ועוזיהו והמן שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, מה שבקשו לא נתנו להם ומה שבידם נטלו מהם:ונתן על כפיה [ה, יח], אבא חנן אומר משום ר' אליעזר כדי ליגעה כדי שתחזור בה, והלא דברים ק"ו אם כך חס הקב"ה על עוברי רצונו, על אחת כמה וכמה יחוס על עושי רצונו, וביד הכהן יהיו מי המרים מגיד הכתוב שאין המים נהפכין להיות מרים אלא בידי הכהן, ד"א נקראו מרים על שם סופו שממרין את הגוף ומערערין את העון, אמר שמואל צריך שיתן מר לתוך המים, מ"ט דאמר קרא המרים שמרים כבר, ונתן על כפיה את מנחת הזכרון, נאמר כאן

1234567891011121314151617181920