יזכור

יזכור מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2119 מקורות עבור יזכור. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

הושע פרק ט

 מַחְמַד לְכַסְפָּם קִמּוֹשׂ יִירָשֵׁם חוֹחַ בְּאָהֳלֵיהֶם:(ז) בָּאוּ יְמֵי הַפְּקֻדָּה בָּאוּ יְמֵי הַשִּׁלֻּם יֵדְעוּ יִשְׂרָאֵל אֱוִיל הַנָּבִיא מְשֻׁגָּע אִישׁ הָרוּחַ עַל רֹב עֲוֹנְךָ וְרַבָּה מַשְׂטֵמָה:(ח) צֹפֶה אֶפְרַיִם עִם אֱלֹהָי נָבִיא פַּח יָקוֹשׁ עַל כָּל דְּרָכָיו מַשְׂטֵמָה בְּבֵית אֱלֹהָיו:(ט) הֶעְמִיקוּ שִׁחֵתוּ כִּימֵי הַגִּבְעָה יִזְכּוֹר עֲוֹנָם יִפְקוֹד חַטֹּאותָם: ס(י) כַּעֲנָבִים בַּמִּדְבָּר מָצָאתִי יִשְׂרָאֵל כְּבִכּוּרָה בִתְאֵנָה בְּרֵאשִׁיתָהּ רָאִיתִי אֲבוֹתֵיכֶם הֵמָּה בָּאוּ בַעַל פְּעוֹר וַיִּנָּזְרוּ לַבֹּשֶׁת וַיִּהְיוּ שִׁקּוּצִים כְּאָהֳבָם:(יא) אֶפְרַיִם כָּעוֹף יִתְעוֹפֵף כְּבוֹדָם מִלֵּדָה וּמִבֶּטֶן וּמֵהֵרָיוֹן:(יב) כִּי אִם יְגַדְּלוּ אֶת בְּנֵיהֶם וְשִׁכַּלְתִּים מֵאָדָם כִּי גַם אוֹי לָהֶם בְּשׂוּרִי מֵהֶם:(יג) אֶפְרַיִם כַּאֲשֶׁר רָאִיתִי לְצוֹר שְׁתוּלָה בְנָוֶה וְאֶפְרַיִם לְהוֹצִיא אֶל

2

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מ

 יה, ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדנו מה כתיב באברהם ואברכך ואגדלה שמך כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא קרא תגר ולא הקפיד אלא וירד אברם מצרימה לגור שם, ויהי רעב בארץ, רבי יהושע בן לוי פתח (שם /תהלים/ קיא) טרף נתן ליראיו, טירוף נתן ליראיו בעולם הזה, אבל לעתיד לבא יזכור לעולם, מה כתיב באברהם ואברכך ואגדלה שמך, כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא תגר אלא ויהי רעב בארץ.ג וירד אברם מצרימה לגור שם, י' רעבון באו לעולם, אחד בימי אדם הראשון וכוליה עניינא עד ואחד לעתיד לבא (עמוס ח) לא רעב ללחם ולא צמא למים

3

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צט

 של שמעון, אמר הקב"ה אף לוי יהא מסבב מה עשה הקב"ה האכילו פרנסתו בנקיות ונתקיימה גזירת יעקב גידלו הקב"ה ונתן לו א' מעשרה והוא מסבב ואומר תנו לי חלקי, לכך נאמר אחלקם ביעקב.ח הרי שמעון ולוי יצאו אף הם פניהם מכורכמות, והיה מתירא יהודה שלא יזכור לו מעשה תמר התחיל קורא לו יהודה אתה יודוך אחיך, אמר לו הקב"ה אתה הודית במעשה תמר יודוך אחיך להיות מלך עליהם, ידך בעורף אויביך, זה דוד שהוא עומד ממנו, דכתיב ביה (שמואל ב כב) ואויבי תתה לי עורף, ישתחוו לך בני אביך, יצחק א"ל ליעקב בני אמך שלא היתה לו אלא אשה

4

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מ

 אשר תייסרינו יה (תהלים צד יב) ואם בא להקפיד ומתורתך תלמדינו (שם שם /תהלים צ"ד/), מה כת' באברהם ואברכך ואגדלה שמך (בראשית יב ב) כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא עליו תיגר אלא וירד אברם מצרימה וגו'.ר' יהושע בן לוי פתח טרף נתן ליראיו יזכור לעולם בריתו (תהלים קיא ה) אמר ר' יהושע בן לוי טירוף נתן ליראיו בעולם הזה, אבל לעתיד לבוא יזכור לעולם בריתו, מה כת' באברהם ואברכך ואגדלה שמך (בראשית יב ב) כיון שיצא קפץ עליו רעבון ולא הקפיד ולא קרא תיגר אלא ויהי רעב בארץ וגו'.[ויהי רעב בארץ וגו'] עשרה רעבון

5

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 מי שמסבב על הפתחים משבטו של שמעון, אמר הקב"ה אף לוי יהא מסבב, מה עשה הקב"ה, האכילו פרנסתו בנקיות ונתקיימה גזירת יעקב, גידלו הקב"ה ונתן לו אחד מעשרה, והוא מסבב ואומר תנו לי חלקי, לכך נאמר אחלקם ביעקב. הרי שמעון ולוי יצאו אף הם פניהם מכורכמות, והיה מתירא יהודה שלא יזכור לו מעשה תמר, התחיל קורא לו יהודה אתה יודוך אחיך, אמר לו אתה הודית במעשה תמר, יודוך אחיך להיות מלך עליהם.ידך בעורף אויביך זה דוד שהוא עומד ממנו, דכתיב ביה ואויבי תתה לי עורף (ש"ב =שמואל ב'= כב מא).ישתחוו לך בני אביך יצחק א"ל ליעקב בני אמך

6

קהלת רבה (וילנא) פרשה ה

 יש אכילה ושתיה מלוין את האדם לקבר, ומה מלוהו תורה ומע"ט =ומעשים טובים=.א [י"ח] גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו, א"ר פנחס המדה הזאת אינה נוהגת בכל בני אדם אלא במי שירצה בו הקב"ה.א [י"ט] כי לא הרבה יזכור את ימי חייו, זה דורו של עלי, כי האלהים מענה בשמחת לבו, זה אלקנה שהיה מדריך את ישראל ומעלה אותם בירושלים בכל שנה ושנה בדרך אחרת, לכך הכתוב מקלסו (שמואל א' א') ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה.

7

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ה

 על ראשו אמר אלמלא לא באתי אלא לשמוע דבר זה דיי. ד"א (איש) אשר (יתן) [נתן] לו האלהים עושר ונכסים [וגו' זה מתת אלהים היא]. א"ר פנחס המידה זו אינה נוהגת בבני אדם אלא מאן רחמנא נהגי ביה ידעי ביה.סימן יט[יט] כי לא הרבה יזכור [את ימי חייו. זה עלי. כי האלהים מענה בשמחת לבו] זה אלקנה שמדריך את ישראל לעלות לשילה (כדי) [בדרך] שמעלה אותו (בשכם) [בשנה] זו לא היה מעלה (בכונה) [בשנה] אחרת. לפיכך יחסו הכתוב ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה (ש"א =שמואל א'= א' ג').

8

מדרש תנחומא (בובר) פרשת תולדות

 שם /בראשית כ"ו/ ג), אמר ר' חנן בשם ר' שמואל ב"ר יצחק למה אינו רוצה שיטמא בחוץ לארץ, מפני שנגזרה גזירה, שנאמר ויהי רעב, לפיכך הוא אומר גור בארץ הזאת. אמר ר' יהושע בן לוי בעולם הזה צדיקים היו מטורפין, שנאמר טרף נתן ליראיו (תהלים קיא ה), אבל לעולם הבא יזכור לעולם בריתו (שם /תהלים קיא ה'/).[ז] כך דרש ר' תנחומא, ויהי כי זקן יצחק וגו' (בראשית כז א), את מוצא עשרים דור מאדם עד אברהם, ואין כתיב בהן זקנה אלא באברהם, שנאמר ואברהם זקן (שם /בראשית/ כד א), עמד יצחק אף הוא כתיב ויהי כי זקן יצחק (שם /

9

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא

 ושבת וכסית את צאתך מכסה של ע"ז שהיה בירושלים, כי ה' אלהיך מתהלך בקרב מחניך הקב"ה נגלה עליהם מיד והצילם מן האש והיה מחניך קדוש אחר כן מקדש אותם שנאמר (ישעיה סב) וקראו להם עם הקדש גאולי ה'.(ד) [כה, יז] זכור את אשר לך עמלק, זש"ה יזכור עון אבותיו אל ה' וחטאת אמו אל תמח (תהלים קט), וכי אבותיו של עשו רשעים היו והלא צדיקים היו אברהם זקנו ויצחק אביו דאת אומר יזכר עון אבותיו אל ה' וגו' (שם /תהלים ק"ט/), אלא מה חטא שחטא עשו אל אבותיו כיצד את מוצא יצחק בא מכח אבותיו וחיה ק"פ שנה ואברהם

10

אגדת בראשית (בובר) פרק נב

 אם אבא לילך אצל אבא עכשיו יאמר לי לבן, הואיל ולא ילדה רחל ממך כל השנים האלו, הניחה כאן, וראה היאך היה מתאוה שילד ממנה, כיון שילד' מיד ויאמר יעקב אל לבן שלחני וגו' (שם /בראשית/ ל כה), לפיכך נאמר ותאות צדיקי' יתן. [ג] ד"א ויזכור אלהים את רחל. זש"ה יזכור אדיריו יכשלו בהליכתם (נחום ב ו). אדיריו זה יעקב ורחל שזכרן הקב"ה ושילם מהן החשבון שאמר לאברהם. כה יהי' זרעך (בראשית טו ה), אלא יכשלו בהליכתם, שיעקב אמר עם אשר תמצא את אלהיך לא יחי' (שם /בראשית/ לא לב). והלך אל רחל ולא ידע יעקב, ומי גרם לה שמתה

1234567891011121314151617181920