יוכבד

יוכבד מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 450 מקורות עבור יוכבד. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

שמות פרשת שמות - וארא פרק ו

 וּקְהָת וּמְרָרִי וּשְׁנֵי חַיֵּי לֵוִי שֶׁבַע וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה:(יז) בְּנֵי גֵרְשׁוֹן לִבְנִי וְשִׁמְעִי לְמִשְׁפְּחֹתָם:(יח) וּבְנֵי קְהָת עַמְרָם וְיִצְהָר וְחֶבְרוֹן וְעֻזִּיאֵל וּשְׁנֵי חַיֵּי קְהָת שָׁלֹשׁ וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה:(יט) וּבְנֵי מְרָרִי מַחְלִי וּמוּשִׁי אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת הַלֵּוִי לְתֹלְדֹתָם:(כ) וַיִּקַּח עַמְרָם אֶת יוֹכֶבֶד דֹּדָתוֹ לוֹ לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לוֹ אֶת אַהֲרֹן וְאֶת מֹשֶׁה וּשְׁנֵי חַיֵּי עַמְרָם שֶׁבַע וּשְׁלֹשִׁים וּמְאַת שָׁנָה:(כא) וּבְנֵי יִצְהָר קֹרַח וָנֶפֶג וְזִכְרִי:(כב) וּבְנֵי עֻזִּיאֵל מִישָׁאֵל וְאֶלְצָפָן וְסִתְרִי:(כג) וַיִּקַּח אַהֲרֹן אֶת אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב אֲחוֹת נַחְשׁוֹן לוֹ לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לוֹ אֶת נָדָב וְאֶת אֲבִיהוּא אֶת אֶלְעָזָר וְאֶת אִיתָמָר:(כד) וּבְנֵי קֹרַח אַסִּיר וְאֶלְקָנָה וַאֲבִיאָסָף אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת

2

במדבר פרשת פינחס פרק כו

 פִּי הַגּוֹרָל תֵּחָלֵק נַחֲלָתוֹ בֵּין רַב לִמְעָט: ס(נז) וְאֵלֶּה פְקוּדֵי הַלֵּוִי לְמִשְׁפְּחֹתָם לְגֵרְשׁוֹן מִשְׁפַּחַת הַגֵּרְשֻׁנִּי לִקְהָת מִשְׁפַּחַת הַקְּהָתִי לִמְרָרִי מִשְׁפַּחַת הַמְּרָרִי:(נח) אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת לֵוִי מִשְׁפַּחַת הַלִּבְנִי מִשְׁפַּחַת הַחֶבְרֹנִי מִשְׁפַּחַת הַמַּחְלִי מִשְׁפַּחַת הַמּוּשִׁי מִשְׁפַּחַת הַקָּרְחִי וּקְהָת הוֹלִד אֶת עַמְרָם:(נט) וְשֵׁם אֵשֶׁת עַמְרָם יוֹכֶבֶד בַּת לֵוִי אֲשֶׁר יָלְדָה אֹתָהּ לְלֵוִי בְּמִצְרָיִם וַתֵּלֶד לְעַמְרָם אֶת אַהֲרֹן וְאֶת מֹשֶׁה וְאֵת מִרְיָם אֲחֹתָם:(ס) וַיִּוָּלֵד לְאַהֲרֹן אֶת נָדָב וְאֶת אֲבִיהוּא אֶת אֶלְעָזָר וְאֶת אִיתָמָר:(סא) וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא בְּהַקְרִיבָם אֵשׁ זָרָה לִפְנֵי יְקֹוָק:(סב) וַיִּהְיוּ פְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים אֶלֶף כָּל זָכָר מִבֶּן חֹדֶשׁ וָמָעְלָה כִּי לֹא הָתְפָּקְדוּ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי לֹא

3

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק יא

 על דברי רבי מאיר [בראשית ב כד] על כן יעזב איש את אביו ואת אמו. בסמוך לו מאביו בסמוך לו מאמו. ר' ביבי מעתה אחות אביו אסורה שהיא סמוכה לאביו. אחות אמו תהא אסורה מפני שהיא סמוכה לאמו. התיב ר"ש בריה דרבי אייבו. והכתיב [שמות ו כ] ויקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה. מעתה אפי' כבני נח [דף סג עמוד א] לא היו ישראל נוהגין. אמר ר' הילא בסמוך לו מאביו בסמוך לו מאמו. מתיבין לר' מאיר והכתיב [בראשית כ יב] וגם אמנה אחותי בת אבי היא אך לא בת אמי. אמר להן ר' מאיר משם ראייה לא ותהי

4

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דשירה פרשה ט

 מספר אלו הקטנים שאין להם מנין אף על פי כן אחת היא יונתי תמתי (שם /שיר השירים ו/ ט) זה משה שנשקל כנגד הכל. וכבר היה רבי יושב ודורש שילדה אשה במצרים ס' רבוא נענה תלמיד אחד מלפניו ואמר לו רבי מי גדול העולם או הצדיק א"ל הצדיק. למה כשילדה יוכבד את משה היה שקול כנגד כל העולם כולו וכי היכן מצינו שהיה משה שקול כנגד הכל שנ' כאשר צוה ה' את משה ובני ישראל ואו' אז ישיר משה ובני ישראל ואו' ולא קם נביא עוד בישראל כמשה (דברים לד י). נהלת בעזך, בזכות התורה שהם עתידין לקבל ואין עוזך

5

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 העולם כולו שלך הוא אין לך עם אלא יש' שנא' עם זו יצרתי לי (ישע' מג כא) וכבר היה ר' יושב ודורש שילדה אשה מיש' רבוא ששים בכרס אחת ונענו תלמידיו באותה השעה ואמרו מי גדול צדיק או כל אדם אמ' להן צדיק אמרו לו במה אמ' להן מצינו שילדה יוכבד אמו של משה את משה ששקול כנגד כל יש' וכין מצינו שהיה משה שקול ככל יש' בשעה שאמ' שירה שנא' אז ישיר משה ובני יש' (שמ' טו א). ולא קם נביא עוד בישר' כמשה וגומ' (דב' לד י) ואומ' ככל אשר צוה ייי את משה עבדו וגומ' (יהו' יא

6

ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא עח

 אם מי שהיתה מן העם שנ' בו לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם (מלכים א' יא ב) על שקירבה את עצמה כך קירבה המקום, ישראל שעושים את התורה עאכ"ו. ואם תאמר בישראל לא היה כן והרי כבר נאמר ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות וגו' (שמות א טו) שפרה זו יוכבד פועה זו מרים, שפרה שפרה ורבה, שפרה שמשפרת את הוולד, שפרה שפרו ורבו ישראל בימיה, פועה שהיתה פועה ובוכה על אחיה שנ' ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו (שם /שמות/ ב ד) ויאמר בילדכן את העבריות ותראן המילדות את האלהים וגו'. בתים אלו איני יודע מה הם כשהוא

7

מדרש תנאים לדברים פרק יא

 טו א) אז ישיר משה ובני ישראל משה בכלל היה ולמה יצא מלמד ששקול כנגד כולם: וכבר היה רבי יושב ודורש שילדה אחת מישראל ששים רבוא בכרס אחת נענה תלמידו באותה שעה ואמ' גוי גדול צדיק או כל האדם אמ' לו צדיק אמר לו מי הוא אמ' לו מצינו שילדה יוכבד אמו של משה את משה שהוא שקול כנגד כל ישראל ומנ' שהיה משה שקול כנגד כל ישראל בשעה שאמ' שירה שנ' אז ישיר משה ובני ישראל: כיוצא בו (במ' לא ו) וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס פינחס בכלל היה ולמה יצא מלמד שהיה שקול כנגד

8

סדר עולם רבה (ליינר) פרק ט

 שם /במדבר/ כו נג), ועומדים בערבות מואב, החזירו הבנים לאבות, וחזרו האבות והורישו לבנים. שרח בת אשר היתה מבאי מצרים ומיוצאיה, מבאי מצרים, דכתיב ושרח אחתם (בראשית מו יז), ומבאי הארץ, שנאמר ושם בת אשר שרח (במדבר כו מו), ויוכבד היתה מבאי מצרים ויוצאיה, מבאי מצרים, שנאמר ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי וגו' (שם /במדבר/ כו נט), יאיר בן מנשה ומכיר בן מנשה נולדו בחיי יעקב אבינו, ומתו לאחר מיתת משה רבינו, ונבח היה מן הנולדים במצרים, ומת לאחר מיתת משה רבינו, ונקבר הירדן, ולא נותר מהם איש וגו' (שם /במדבר/ כו סה).

9

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יח

 אמנה אחותי בת אבי היא וגו' אמר להן בשיטתן השיבן, אתיב להון רבי מאיר (שם /בראשית/ ב) על כן יעזב איש את אביו ואת אמו, אמר רבי יוחנן ופשטו ליה ע"כ יעזב איש את אביו ואת אמו הסמוך לאביו הסמוך לאמו, אתיב רבי אבהו והכתיב (שמות ו) ויקח עמרם את יוכבד דודתו, אמר רבי שמעון בריה דר' אבהו מעתה אפי' כבני נח לא היו ישראל נוהגים קודם מתן תורה, אתמהא, א"ר לוי ופשטו ליה על כן יעזב איש וגו', הסמוך לו מאביו הסמוך לו מאמו, רבי אבהו בשם רבי יוחנן אמר בני נח על הנשואות חייבין ועל הארוסות פטורין, רבי

10

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צד

 שהיו מושלמים ליצרם ומשלמין רעה תחת טובה.ט [מו, כו - כז] כל הנפש הבאה וגו', ובני יוסף אשר יולד לו וגו', רבי לוי בשם רבי שמואל בר נחמן ראית מימיך אדם נותן לחבירו ששים וששה כוסות וחוזר ונותן לו אף שלשה והוא מונה אותם שבעים אלא זו יוכבד שהשלימה מנין של ישראל במצרים, רבי לוי בשם רבי שמואל בר נחמן אמר יוכבד עבורה בארץ כנען, ולידתה בארץ מצרים, הה"ד (במדבר כו) ושם אשת עמרם יוכבד וגו', על פיילי דמצרים נולדה, ורבי לוי בשם רבי שמואל בר נחמן למוד הקב"ה להיות מונה את השבט הזה עד שהוא במעי אמו, הה"ד (ד"ה =

1234567891011121314151617181920