ידי אליהו הלכות גירושין פרק ט

ידי אליהו הלכות גירושין פרק ט

  

הלכה כ
[כ] חולה שרצה לגרש את אשתו על תנאי כשימות כדי שלא תפול לפני יבם ואם עמד לא תהיה מגורשת וכו' כך הוא כותב וכו' אם לא מתי לא יהיה גט ואם מתי יהיה גט ואם לא מתי לא יהיה גט כדי שתהיה תנאי כפול והן קודם ללאו ולא יפתח פיו תחלה לפורענות ואם מת תהיה מגורשת כשימות וכו'. הכי איתא בפרק מי שאחזו דאסיק רבא אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט אם לא מתי לא יהא גט לא מקדים פורענותא לנפשיה אם מתי יהא גט אם לא מתי לא יהא גט בעינן הן קודם ללאו ע"כ. ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.