יד יעבץ הלכות ברכות פרק ה

יד יעבץ הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה ז
[ז] קטן היודע למי מברכין מזמנין עליו ואע"פ שהוא בן שבע או כבן שמונה. מניין לו להרמב"ם ז"ל הא, והלא פסק בהלכות מכירה דעונות הפעוטות מבן שש בן שבע, נמצאו דבריו סותרין דברי עצמו, וכ"ש שסותרין דברי הרי"ף שכתב בן תשע. ונראה שלא בשיטת הרי"ף אמר אלא מילתא מציעתא נקט, מדחזי תרי לישנא בפעוטות פסק לכולהו, דהיינו לעניין משא ומתן אזיל לקולא ופסק כבן ו' או ז', משום כדי חייו דקטן, והכא לחומרא ניחא ליה למיזל משום דאפליגו בה טובאי, ובמסקנא דחי תלמודא כולהו ותלי בדעת הקטן משום הכי פסק כרב כהנא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.