יד המלך (לנדא) הלכות דעות פרק א

יד המלך (לנדא) הלכות דעות פרק א

  

הלכה ד
[ד] וכן לא יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך להן ואי אפשר להיות בזולתן כענין שנאמר [משלי יג, כה] צדיק אוכל לשובע נפשו.
הנה אפשר לכווין בכוונת רבינו דלא נאמר [שם] להשביע נפשו רק לשובע נפשו. דהיינו שהצדיק אינו רוצה ליהנות ולהשיג איזה תענוג על ידי אכילתו, רק דכל אכילת הצדיק אף בעת שהוא רעב הרי הוא אוכל הכל על השובע נפש, דהיינו כאלו נפשו שבע, שאז אין האדם נהנה באכילתו. ומצינו בתורה כאשר הלונו העם על משה ברפידים דאמרו [שמות טז, ג] בשבתינו על סיר הבשר באכלינו לחם לשובע. ועפ"י חוקי הלש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.