יד המלך (לנדא) הלכות אישות פרק כג

יד המלך (לנדא) הלכות אישות פרק כג

  

הלכה א
[א] האשה שהתנית על בעלה לבטל זכות כו' אם כתב לה ועודה ארוסה קודם הנישואין אינו צריך לקנות מידו אלא כל מה שכתב לה קיים ואם כתב לה אחר הנישואין צריך לקנות מידו.
הרב המגיד כתב דיצא לו לרבינו דין זה דמהני קנין לאחר נישואין ממ"ש בפרק חזקת [ב"ב מג, א] גבי הא דהאומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו שאם קנו מידו דקנה חבירו, ולא יהיה כח הבעל גדול בנכסי אשתו מכח השותף בחלקו ע"כ. ולדידי דין זה אכתי צריך עיון טובא, דהא אנן חזינן דבנכסים הבאים לו לאדם לאחר מיכן כח הקנין וכח הסילוק שו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.