טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צה

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צה

  

א)ויכוין רגליו זה אצל זה דכתיב ורגליהם רגל ישרה ומתרגמינן ורגליהן רגל כוונין ב)ירושלמי זה שעומד בתפלה צריך להשוות רגליו ר' לוי ור' סימון ג)ח"א כמלאכי השרת דכתיב ורגליהם רגל ישרה וח"א ככהנים דכתיב לא תעלה במעלות שהיו הכהנים הולכין עקב בצד גודל ד)כאילו רגליהם שוין זה אצל זה וצריך שיכוף ראשו מעט ה)שיהיו עיניו למטה לארץ שנאמר ו)והיו עיני ולבי שם כל הימים ואנו מתפללין כנגד בה"מ ולכן צריך שיתן עיניו למטה כנגדו ונחשב כאילו אנו עומדים בו ומתפללין ובלבו יכוין למעלה שנאמר ז)נשא לבבינו אל כפים אל אל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.