טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צב

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן צב

  

גופו כיצד דתניא היה צריך לנקביו אל יתפלל משום שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל וכתיב שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים וא"ר אשי ואיתימא ר"ח בר פפא א)שמור נקביך בשעה שאתה עומד בתפלה לפני ואם התפלל תפלתו תועבה וצריך לחזור ולהתפלל וה"מ שאינו יכול לעמוד על עצמו ב)שיעור הילוך פרסה אבל אם יכול לעמוד על עצמו תפלתו תפלה אבל לכתחילה לא יתפלל עד שיבדוק עצמו תחילה יפה ג)וכן יסיר כיחו וניעו וכל דבר הטורדו ואחר שבדק עצמו יפה ד)ירחוץ ידיו במים אם יש לו ה)ואם אין לו צריך לחזור אחריהם וה"מ שיש א]לו עוד שהות לה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.