טור אורח חיים הלכות תפילה סימן פט

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן פט

  

הלכות תפילה:
א]א)זמן תפלת השחר מתחיל משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח שהיא כנגד תמיד השחר ומאותה שעה ואילך הוא זמנה ומ"מ עיקר מצותה עם הנץ החמה אלא שאם התפלל משעלה עמוד השחר יצא ונמשך עד סוף ד' שעות ואם עבר (ס"א ולא) והתפלל אחר ד' שעות (ס"א יתפלל) עד חצות אע"פ ב)שאין לו ב]שכר כתפלה בזמנה שכר תפלה מיהא איכא וכיון שהגיע זמן תפלה ג)אסור לאדם להקדים לפתח חבירו ליתן לו שלום אבל אם פגע בו יכול ליתן לו שלום ואסור לו להתעסק בצרכיו ד)או לילך לדרך עד שיתפלל ה)ולא לאכול ולא לשתות ואם עשה כן עליו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.