חשוקי חמד תוכן העניינים על הגמרא

חשוקי חמד תוכן העניינים על הגמרא

  

1. א. האם הלעיטהו לרשע וימות, הוא דוקא בשב ואל תעשה [ב"ק סט ע"א]
2. א. האם יש ענין לשלם מעות שאינו חייב, כדי שלא להשבע על אמת [שבועות לט ע"א]
3. א. התזמורות החליפו את החתונות, וכל אחת ניגנה בחתונה שלא הזמינו אותה [ב"מ קא ע"א]
4. א. כוון להזיק דוד מים ועל ידי כן כיבה שריפה של בעל הדוד [ב"ק יז ע"ב]
5. א. להקל בצילום וכשגוי פיתח את התמונות [נדרים כה ע"א]
6. א. רופא שכרת כליה שמאלית במקום ימנית ונתברר שהיתה נגועה בסרטן [ב"ק עד ע"ב]
7. א. שני תינוקות הנימולים במקום ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.