חכמת אדם שער בית הנשים כלל קיב

חכמת אדם שער בית הנשים כלל קיב

  

דין קביעת הוסת. ובו מ' סימנים: (סימן קפ"ט) 
א כבר בארנו (בכלל ק"ח סימן א') שכל אשה צריכה לפרוש מבעלה כשיגיעה זמן וסתה ואין חילוק אם יש לה וסת קבוע כגון שקבעה שלוש פעמים או אם לא קבעה עדיין כגון שראתה אפילו פעם אחת או שני פעמים וזה נקרא שאינו קבוע (סעיף ב') כאשר נבאר אם ירצה ה':
ב וסת קבוע צריכה לחוש תמיד אפילו כבר עברו עליה שתי פעמים אותו הוסת ולא ראתה אף על פי כן עדיין צריכה לחוש לה עד שתעקרנו שלוש פעמים כאשר נבאר לקמן אבל וסת שאינו קבוע אפילו ראתה שני פעמים כיון שהגיע אותה זמן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.