חיים ומלך הלכות חובל ומזיק פרק ג

חיים ומלך הלכות חובל ומזיק פרק ג

  


הלכה ד
[ד] חוקות החיים דף קכ"א ע"ב.