חיים ומלך הלכות זכיה ומתנה פרק ח

חיים ומלך הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  


הלכה ד
[ד] חקקי לב ח"ב דף צ"ו ע"ג.

הלכה יב
[יב] שכיב מרע שאמר. חיים ביד סימן ס"ט.

הלכה כד
[כד] חיים בי"ד סימן ס"ט.