חיים ומלך הלכות זכיה ומתנה פרק ו

חיים ומלך הלכות זכיה ומתנה פרק ו

  


הלכה ט
[ט] וכן הכותב נכסיו. אות היא לעולם ח"ב אות מ'.

הלכה יז
[יז] נשמת כל חי ח"ב דף כ"ב ודף ל"ב.