חיים ומלך הלכות זכיה ומתנה פרק ג

חיים ומלך הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  


הלכה ה
[ה] חוקות החיים דף צ"ג ודף צ"ד.

הלכה ו
[ו] כל הנותן. אות היא לעולם ח"ב אות ל"ז.