חיים ומלך הלכות דעות פרק א

חיים ומלך הלכות דעות פרק א

  

הלכה ג
[ג] תולדות אדם לר' זלמן ח"א דף ל"ב ע"א.

הלכה ד
[ד] תולדות אדם לר' זלמן ז"ל ח"ב דף כ"ד ע"ב ודף כ"ה ע"א.

הלכה ה
[ה] יש דיעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון ויש דיעה שמטין אותה כנגד קצה הראשון. מה שפירש הרב לח"מ בזה הוא אמת וכמו שמצא כן בהדיא בדברי רבינו בפי' המשנה פ"ד דאבות כמו שיעו"ש והכי הוא הנכון כי דקדק רבינו ז"ל בלשונו לומר יש דיעה ויש דיעה וכו' לומר כי יש דיעה באיזה מידה בגאוה וכיוצא ליקח קצה האחרון שהוא הטוב ויש דיעה ר"ל מידה בענין אחר כתאות הגו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.