חיים ומלך הלכות גירושין פרק יב

חיים ומלך הלכות גירושין פרק יב

  


הלכה יז
[יז] סמיכה לחיים דף ע"ז ע"ב.