חיים ומלך הלכות גירושין פרק ט

חיים ומלך הלכות גירושין פרק ט

  


הלכה כה
[כה] נשמת כל חי ח"ב דף ה' ע"ב.