חיים ומלך הלכות ביכורים פרק ד

חיים ומלך הלכות ביכורים פרק ד

  


הלכה יז
[יז] ואומרין הללויה וכו'. עיין במדרש איכה רבתי על פסוק פרשה ציון.