חיים ומלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

חיים ומלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

  


הלכה ב
[ב] והוזהרו כל הכהנים. יד משה דף קמ"ו ע"ג.

הלכה ח
[ח] ברך את אברהם דף פ"ח ע"א.