חיים ומלך הלכות אבל פרק ט

חיים ומלך הלכות אבל פרק ט

  


הלכה ד
[ד] וכשם. אות היא לעולם ח"ב אות צ"ח.